จองห้องพัก

ห้องประชุม

23 ห้องประชุม ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การจัดงานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นขนาดห้อง ความสูงของเพดาน (9เมตร) ระดับแสงสว่างภายใน และแสงจากธรรมชาติ (Daylight meeting room) พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual Equipment) ทันสมัย และครบครัน สามารถรองรับการประชุม จัดนิทรรศการ (MICE: Meeting Incentive Conference Exhibition) และจัดเลี้ยง (Banqueting) ได้อย่างสมบูรณ์

ห้องไฮเดรนเยีย 1

ห้องไฮเดรนเยีย 2

ห้องไฮเดรนเยีย 3

ทีเค. แกรนด์คอนเวนชั่น

ห้องเยอร์บีร่า 1

ห้องเยอร์บีร่า 2

ห้องเยอร์บีร่า 3

ห้องพีโอนี่

ห้องเดซี่

ห้องไอวี่ 1

ห้องไอวี่ 2

ห้องไอวี่ 3

ห้องไอวี่ 4

ห้องไอวี่ 5

ห้องไอวี่ 6

ห้องไอวี่ 7

ห้องลาเวนเดอร์ 1

ห้องลาเวนเดอร์ 2

ห้องลาเวนเดอร์ 3

แม็กโนเลีย 1

แม็กโนเลีย 2

แม็กโนเลีย 3

สุวิทย์ศักดานนท์

 

ห้อง พื้นที่ ขนาด (กxยxส)
ม.
ที่ตั้ง
(ชั้น)
อาคาร ห้องเรียน
(ท่าน)
รูปตัวยู
(ท่าน)
โรงละคร
(ท่าน)
รูปตัวไอ
(ท่าน)
งานเลี้ยง
(ท่าน)
ค็อกเทล
(ท่าน)
ไฮเดรนเยีย 1 345 22.40 × 15.40 × 9 6 ทีเค. แกรนด์คอนเวนชั่น 230 57 312 60 160 350
ไฮเดรนเยีย 2 345 22.40 × 15.40 × 9 6 ทีเค. แกรนด์คอนเวนชั่น 230 57 312 60 160 350
ไฮเดรนเยีย 3 282 22.40 × 12.60 × 9 6 ทีเค. แกรนด์คอนเวนชั่น 165 54 252 50 120 280
ทีเค. แกรนด์คอนเวนชั่น 972 22.40 × 43.30 × 9 6 ทีเค. แกรนด์คอนเวนชั่น 660 141 1080 170 600 970
เยอร์บีร่า 1 125 10 × 12.5 × 2.9 3 ล็อบบี้ 50 50 110 40 60 100
เยอร์บีร่า 2 156.25 12.5 × 12.5 × 2.9 3 ล็อบบี้ 60 50 130 40 80 120
เยอร์บีร่า 3 75 5.5 × 13.8 × 2.7 3 ล็อบบี้ 35 30 80 30 30 70
พีโอนี่ 408 24 × 17 × 5 6 ล็อบบี้ 250 120 400 70 240 400
เดซี่ 190 19 × 10 x 4.0 9 ทีเค.2 75 45 140 36 80 190
ไอวี่ 1 49.5 11 × 4.5 ×4.2 2 ทีเค.3 30 27 60 25 30 50
ไอวี่ 2 111 15.3 × 7.3 ×3.7 2 ทีเค.3 63 36 110 30 60 120
ไอวี่ 3 111 15.3 × 7.3 ×3.7 2 ทีเค.3 63 36 110 30 60 120
ไอวี่ 4 111 15.3 × 7.3 ×3.7 2 ทีเค.3 63 36 110 30 60 120
ไอวี่ 5 111 15.3 × 7.3 ×3.7 2 ทีเค.3 63 36 110 30 60 120
ไอวี่ 6 29 4.11 × 7.3 x 4.0 2 ทีเค.3 12 21 40 18 20 40
ไอวี่ 7 80 11.2 × 7.3 x 4.0 2 ทีเค.3 36 24 70 20 40 80
ลาเวนเดอร์ 1 252 15.3 × 16.5 ×4.8 3 ทีเค.3 120 63 240 30 140 240
ลาเวนเดอร์ 2 235 15.3 × 15.4 ×4.8 3 ทีเค.3 110 63 224 30 120 220
ลาเวนเดอร์ 3 175 15.3 × 11.5 ×4.8 3 ทีเค.3 70 54 160 30 90 180
แม็กโนเลีย 1 252 15.3 × 16.5 ×4.8 4 ทีเค.3 120 63 240 30 140 240
แม็กโนเลีย 2 235 15.3 × 15.4 ×4.8 4 ทีเค.3 110 63 224 30 120 220
แม็กโนเลีย 3 175 15.3 × 11.5 ×4.8 4 ทีเค.3 70 54 160 30 90 180
สุวิทย์ศักดานนท์ 665 15.3 × 43.5 × 7 5 ทีเค.3 350 240 990 120 300 500