จองห้องพัก

โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น มอบข้าวสารให้ สำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 300 ถุง

 

คุณภัททิยา บัวแก้ว Asst.General Manager พร้อมด้วย คุณฉวีวรรณ นามบุญลือ Asst.Accounting Manager คุณสุนทรินทร์ ช้างเยาว์ Sr.PR Manager คุณศิริวรรณ ธรรมสุทธิโรจน์ Sr.Asst F/O Manager คุณเปมิกา สองสุข Asst. F/O Manager โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น มอบข้าวสารให้ สำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 300 ถุง โดยมีคุณสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ รับมอบ ณ สำนักงานเขตหลักสี่