จองห้องพัก

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ร่วมมอบตู้เย็นให้กับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ อำเภอปากเกร็ด

คุณภัททิยา บัวแก้ว Asst.General Manager พร้อมด้วย คุณสุชาดา พุทธเจริญ Senior Director of Sales และผู้บริหาร โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ร่วมมอบตู้เย็นให้กับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี