จองห้องพัก

บริจาคโลหิต

12 มกราคม 2567 : เจ้าหน้าที่โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคโลหิต

ในโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 /2567

ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์