จองห้องพัก

กิจกรรมวิ่งไล่ยุง

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ร่วมสนับสนุนอาหารในกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” โดยมีคุณสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานณ กระทรวงสาธารณสุข