RESERVATION

27 ธ.ค. 2565 คุณภัททิยา บัวแก้ว Asst.General Manager พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนโรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น มอบข้าวสารให้กับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เนื่องในวันปีใหม่