RESERVATION

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่นร่วมสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบข้าวสาร 300 ถุงให้กับสำนักงานเขตหลักสี่

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยคุณอัญชัญ ชูกมล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบข้าวสาร 300 ถุงให้กับสำนักงานเขตหลักสี่ โดยมีคุณสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ รับมอบ ณ สำนักงานเขตหลักสี่